ای-سوال ; اعتباری که با شما 8 ساله شد ( 1390-1398)
خانه --> اخبار استخدامی دولتی

نام این بخش : اخبار استخدامی دولتی

استخدام آموزش و پرورش (خبر برگزاری آزمون جدید در سال ۹۹)

این بخش از پایگاه سوالات در رابطه با اخبار استخدامی یکی از مهم ترین وزارتخانه های کشور در زمینه جذب و استخدام نیروی انسانی اختصاص دارد که طی این چند سال یک برنامه اساسی جهت رفع کمبود نیروی خود در پیش گرفته است. استخدام آموزش و پرورش تیتری می باشد که همیشه داوطلبان عناوین شغلی آن در این سال ها منتظر فراخوان های جدیدش می باشند که این پایگاه این ...

ادامه مطلب ...